Badania satysfakcji mieszkańców Płocka

Szanowni mieszkańcy Płocka!

W dniach 25 września 2014 r. - 16 października 2014 r. Gmina Miasto Płock przeprowadza badanie satysfakcji mieszkańców Płocka z realizacji polityk publicznych.

Jest to element projektu „Potencjał – Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych” realizowanego przez Gminę Miasto Płock w partnerstwie z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku i Stowarzyszeniem Academia Economica.

Celem badania jest:

  1. zdiagnozowanie warunków życia w mieście i wizerunku miasta w świadomości mieszkańców
  2. określenie problemów i potrzeb społecznych mieszkańców
  3. ocena stopnia zadowolenia mieszkańców z realizacji polityk publicznych
  4. poznanie oczekiwań mieszkańców w stosunku do kierunków rozwoju polityk publicznych.


Badanie jest przeprowadzane wśród mieszkańców Płocka w wieku powyżej 15 roku życia, a w grupie badanych są: osoby pracujące, przedsiębiorcy, osoby bezrobotne, uczniowie i studenci, seniorzy oraz grupy zagrożone problemami społecznymi.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Płocka do aktywnego udziału w badaniu. Państwa opinie i oczekiwania będą ważną częścią przyszłej strategii polityk publicznych w Płocku. 
 

W celu wzięcia udziału w badaniu proszę kliknąć na poniższy link.
http://moje-ankiety.pl/respond-68829/sec-hqlSCrFb.html

 
Ankieta on-line aktywna będzie w dniach 25 września 2014r. – 16 października 2014r. Po tym czasie zostanie ona Ankieta on-line dostępna jest na stronach: www.plock.eu www.twpplock.pl www.saeplock.pl


Badanie jest w pełni anonimowe, a wyniki przedstawione będą jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. 

Za całość badania odpowiedzialna jest zewnętrzna firma badawcza Synergia Badania Analizy Doradztwo, która posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji podobnych badań. Firma ta będzie koordynowała przebieg badania oraz opracuje analizę statystyczną ankiet i raporty z wynikami badania. 

Raport z badania zostanie przekazany do publicznej wiadomości na stronie www.plock.eu
 
Bardzo zależy nam na poznaniu Państwa opinii.

Projekt, w ramach którego zostanie przeprowadzone badanie, jest współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt w sprawie badania: 
Violetta Rutkowska
Tel: 505 028 046, e-mail: v.rutkowska@synergia-poland.com.pl
www.synergia-poland.com.pl


Powrót
Zapisz się do naszego newslettera